Ägarlängd

Skriv tabellbeskrivning här1241

Byn med namnet Gö omnämns i Kung Valdemars jordebok

ca 1680

Riksråd, riksskattmästare Sten Bielke

1684

Bielkes sterbhus

1688

Indraget till kronan

ca 1690

Bielkes dotter Christina, med make kanslirådet, friherre Carl Gabriel Bååt, återfår den tidigare konfiskerade egendomen Göholm

ca 1706

Köps av landshövdingen i Blekinge, Göran Adlersten, maka 1 Anna Askelöf, maka 2 Maria Ehrenberg

1713

Dottern Magdalena Eleonora Adlersten, med make viceamiral, kommendant i Karlskrona, riksrådet Anders Sjöstierna

1741

Sonen Göran Adlersten Sjöstierna, maka 1 Lovisa Anna Cronhaven, maka 2 Anna Elisabeth von Boisman

1772

Köps av viceamiral Matthias Lillienanckar, med maka Hedvig Apollonia Löfvenskjöld

1789

Hedvig Apollonias kusin Christina Catharina Crusebjörn, med make Anders Juringius

1790

Köps av Johan Puke, med maka Christiana Charlotta Giertta

1816

Pukes änka Christiana Charlotta Giertta

1859

Döttrarna Johanna Charlotta (Jeanette), Flora Sophia Carolina, Christiana Lovisa, Edla Göthilda

1860

Edla Göthilda med make Johan Ludvig Kruse, läkare på Ronneby brunn, samt systern Jeanette

1886

Sonen Ludvig Magnus, med maka Anna Lillienberg

1915

Köps av Olof Henriksson

1917

Köps av August Werner, maka 1 Mabel McClure Williams, maka 2 Sonja Wisén

1944

Barnen Stina och William

1996

Stiftelsen Stina Werners fond bildas av Stina Werner

2003

Stina Werner avlider och testamenterar Göholm till stiftelsen