Konteramiral Puke

Den hittills bäst dokumenterade tiden kring Göholm börjar med Pukes köp 1790.

Konteramiral Pukes vapen

Johan Puke (en tid adlad af Puke, sedermera friherre Puke) är känd för att samma år leda svenska flottans utbrytning ur Viborgska viken, det s.k. Viborgska gatloppet. Johan Puke föddes i Ronneby 1751 och gick den långa vägen, från skeppsgosse till generalamiral (den högsta amiralsgraden) i svenska flottan. Efter köpet av Göholm engagerade han sig mycket i gårdens drift och utveckling. Han fick dock inte lägga så mycket tid som han kanske velat, då arbetet inom flottan ofta krävde hans närvaro på annan ort. Vid Pukes död 1816 tillfaller gården hustrun och deras 7 barn. Modern överlever alla 3 sönerna, som alla förblivit ogifta. Yngsta dottern Göthilda med maken Johan Ludvig (då biträdande läkare vid Ronneby brunn) köper 2 av systrarnas andelar och tar över driften 1860.