Göholm på 1900-talet

August Werner

August Werner

August Werner 1873 - 1944

År 1917 köper affärsmannen August Werner Göholm. August hade sitt ursprung i den välkända industrifamiljen Werner från Göteborgstrakten, där framförallt farbrodern Gustafs textilförsäljning, garntillverkning, väverier och värdepappershandel skapat en ansenlig förmögenhet. Gustaf var under sin livstid en generös donator, och enligt testamente tillföll hans hem "Wijkska villan" med sina konstskatter Göteborgs stad.

August är en hängiven jägare. Hans främsta syfte med Göholm är att utveckla jaktmöjligheterna, och skogen sköts med viltets bästa för ögonen. Förutom tillsyn av viltet föder gårdens anställde jägare upp fasaner för utplantering. Under Augusts tid organiseras stora jakter med inbjudna celebriteter. År 1935 deltar självaste kronprins Bertil (hertig av Halland) på en av jakterna. I salongen finns både foto och tackbrev från tilldragelsen.

August går också i motsatt riktning mot Ludvig Kruse, som behövde torpare och statare för att driva gården. Torparnas bostäder står i motsatsförhållande till Augusts vilja att utöka jakten, och han säger upp så många han kan. Av ca ett 20-tal torp får endast ett fåtal behålla sina hus genom hävdande av ensittarlagen. Några av dessa ärenden drevs av August ända till kungs.

Lantbruket drivs med en knapp vinst, och vid extern genomgång av gårdens räkenskaper ges kommentarer om att en bättre planering, och bättre fodergivor, skulle kunna öka gårdens avkastning. Detta tycks dock inte ha lett till några större förändringar i skötseln. När August avlider fördelas hans tillgångar mellan barnen Stina och William samt de 2 barnen från ett tidigare äktenskap, Ronald och Evelyn. Han sörjde även för hustrun Sonjas försörjning, vars tid på Göholm började som guvernant åt de 2 äldsta barnen.

Stina Werner

Stina Werner

Stina Werner 1921 - 2003

Augusts dotter Stina är gårdens sista privata ägare. När fadern avlider 1944 är hon 23 år gammal och har nyligen avslutat den längre kursen vid Svalövs lantmannaskola. Redan i unga år har hon uttryckt en önskan att arbeta med gården. Det är oklart om hon gick sina första år i någon lokal skola, men under tonåren går hon på Lyceum för flickor i Stockholm Under dessa år är hon inneboende på olika adresser på Östermalm, och lägger ner mycket tid på läxor. På fritiden är det ridning på Stadion och Djurgården som står högst i kurs, men även promenader, cykling och annan motion återkommer ofta i dagböckerna. Även ett sällskapsliv hinns med, och föräldrarna kommer ofta på besök.

Stina Werner mottar utmärkelse.

Stina Werner mottar utmärkelse.

Vid faderns bortgång är det Stina som axlar bördan att driva Göholm. Brodern William flyttar ungefär vid denna tid till USA, där han med kortare avbrott för besök i Sverige stannar kvar.

Stinas övertagande innebär att nya idéer tas i bruk, och att gården inom några år blir lönsam. Ekskogarna, som hennes far värnade, brukas endast extensivt av Stina och hon tilldelas år 1990 en utmärkelse av Ekfrämjandet för sitt intresse för lövskogen. Även för sin djurhållning tilldelas hon utmärkelser.

I slutet av 1960-talet ersätts mjölkorna av köttdjur, som finns på gården till 1984 när hon säljer även dessa och jordbruket arrenderas ut. Vid hennes död 2003 övergår egendomen och övriga tillgångar till Stiftelsen Stina Werners fond.