Brånsta i Västerås

Bild inköpt från Mostphotos, juni 2019.

Fastigheten är belägen i Västerås kommun i Västmanlands län. Fastigheten består av fyra skiften.

Kortfakta om fastigheten

Skog

Brånsta har en total landareal om 105 hektar med 103 hektar produktiv skogsmark.

Skogen domineras av tall vilket utgör 48 % av virkesförrådet följt av 27 % gran och 25 % löv. Åldersfördelningen är relativt jämnt fördelat men där högsta andelen finns inom åldrarna 30-50 år. Det finns ingen åkermark på Brånsta.

Naturvärden

2 hektar av marken är avsatt som skog där naturvärden ska utvecklas eller bevaras. Dessa naturvärden består främst av tallsumpskog med inslag av skvattram. Eftersom fastigheten tidigare inte varit miljöcertifierad så ska vi nu utvärdera markerna och kartlägga områden som har förutsättning att utvecklas till områden med höga naturvärden. Vår ambition är att utöka några hektar med områden där naturvärden ska utvecklas eller bevaras.

För besökaren

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Inom fastigheten finns förutsättningar att utveckla skogarna för att skapa tallbestånd med fin timmerkvalitet.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olof Skoglund

Olof Skoglund

Fakta om Brånsta

  • Areal: 105 hektar, varav 103 hektar skogsmark
  • Kommun: Västerås
  • I Skogssällskapets ägo sedan: År 2019
  • Förvaltas av: Olof Skoglund, +46 21 230 61, olof.skoglund@skogssallskapet.se