Dimbo i Örebro

Kort beskrivande text av vad man ser på bilden.

Dimbobadet en fin höstkväll. Foto: Lotta Åberg

Dimbo ligger vackert beläget vid sjön Hjälmaren i Örebro kommun. Det finns mycket att upptäcka på fastigheten, allt från magra bergbundna tallskogar till bördiga ädellövskogar, och kulturmarker med fornåkrar och odlingsrösen.

Hällmark

Hällmark.: Niclas Moberg

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Dimbo domineras av tall och granbestånd på medelgoda marker men nästan tjugo procent av virkesförrådet består av lövskog. Faastigheten är varierad på många olika sätt. I de centrala delarna på Dimbo ligger Kalkungsberget som är ett stort område med mager hällmarkstallskog. Närmare Hjälmaren hittar du områden med bördig ädellövskog.

Åldersmässigt har skogen på Dimbo en övervikt av yngre och medelålders bestånd.

Den största utmaningen för skötseln av skogen på Dimbo ligger i att lyckas med den naturliga föryngringen av tallbestånden då viltbetesskadorna i ungskogarna är relativt höga. Dimbo har också drabbats, om än inte någon större omfattning, av senare års stormar.

Naturvärden

​Naturvärdena på Dimbo är framförallt kopplade till lövskogsområden i den västra och norra delen av fastigheten samt till äldre bergbundna tallbestånd i de centrala delarna.

Kunskapsutveckling

På Dimbo finns ett antal forskningsförsök som bedrivs av både Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk. Här finns till exempel en yta i det sk GG-försöket (GG=gallring och gödsling) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som lades ut på 1960-talet. Här finns också flera försök för att studera etablering och utveckling av snabbväxande lövträd.

För besökaren

Vid södra Hjälmarstranden finns Dimbobadet en härlig badplats med sandstrand. Runt Dimbobadet finns både grönområde, skog och en grillplats. Det är vackert och rofyllt att stå där och blicka ut över vattnet även en fin höstkväll. Kommunen sköter om badplatsen och det finns bra möjligheter till parkering.  Läs gärna mer på Örebo kommuns hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid den gamla pepparkaksfabriken finns en parkering. Du är varmt välkommen att parkera här och ta en promenad i våra skogar.

Vi hyr ut båtplatser i Hjälmaren. Har du intresse av att hyra en båtplats hör av dig till vår skogsförvaltare.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Under de närmaste åren är vårt fokus att ytterligare utveckla både natur- och rekreationsvärden speciellt i de norra delarna av fastigheten. Många av lövskogarna behöver en viss typ av skötsel för att naturvärdena ska gynnas. Skötseln kan bestå till exempel av att minska granandelen i lövbestånd och friställning av stora lövträd.

Vi kommer aktivt att försöka få en etablering av flera forskningsförsök till Dimbo.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredrik Löwen

Fredrik Löwen

Fakta om Dimbo

  • Areal: 2400 hektar, varav 2200 hektar produktiv skogsmark.
  • Kommun: Örebro kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan: 1930-talet
  • Förvaltas av: Fredrik Löwen, +46 18 50 42 33, fredrik.lowen@skogssallskapet.se