Ösbyholm i Norrtälje

Fiskgjuse

Fiskgjuse. Foto: Niclas Moberg

Fastigheten Ösbyholm ligger utmed E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Landskapet är omväxlande och småkuperat och skogen är av typisk "Roslagskaraktär". 

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Skogen på Ösbyholm är talldominerad och skogens åldersklasser är relativt jämnt fördelade. Skogsskötseln är traditionell och en av utmaningarna har varit älgbetesskador vid föryngringen av tall. En annan utmaning är drivningsförhållandena som bitvis är svåra på grund av den branta terrängen i kombination med blöta områden.

Naturvärden

På grund av en historik av intensivt brukande är de befintliga naturvärdena på Ösbyholm framförallt knutna till magra tallmarkshällar och sumpskogar med gran och al.

För besökaren

Ösbyholm gränsar till flera bostadsområden för såväl permanentboende som fritidsboende vilket borgar för ett relativt högt besökstryck. Svamp- och bärplockning är givna aktiviteter. Flera sjöar finns också i området med möjlighet till bad och fiske. Det sägs att Stockholms läns finaste stenbro finns på Ösbyholm - det är ett givet besöksmål för den intresserade.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alexander Karlsson

Alexander Karlsson

Fakta om Ösbyholm

  • Areal: 600 hektar, varav 500 hektar skogsmark.
  • Kommun: Norrtälje kommun
  • I Skogssällskapets ägo sedan: 1980-talet
  • Förvaltas av: Alexander Karlsson, +46 (18) 502 014, alexander.karlsson@skogssallskapet.se